Oferujemy montaż czujników bezpieczeństwa takich jak czujniki dymów, gazów, czy zalania wraz z systemem alarmowania i powiadamiania GSM.

  W naszej ofercie znajdziesz czujniki różnego typu.
Szczególnie godne polecenia są najpopularniejsze czujki takie jak:

usługi elektryczne Gorlice

  • Czujki otwartego ognia
  • Czujki dymu (dymu oraz ciepła)
  • Czujki CO2
  • Czujki temperatury (informacja o niskiej, wysokiej lub aktualnej temperaturze)
  • Czujki zalewowe (zalania wodą idealne w piwnicach)
  • Czujki poziomu cieczy
  • Czujki gazów:
  • PROPAN-BUTAN (gaz ziemny)
  • LPG (gaz samochodowy)
  • Gazy usypiające

  Wszystkie czujki bezpieczeństwa bardzo dobrze współpracują z systemami alarmowymi oraz modułami powiadamiania. Na bazie modułu GSM możemy zbudować prosty, tani a zarazem ciekawy system alarmowania o zagrożeniach wykrytych przez czujki.

Cyfrowy czujnik kontroli temperatury TSR-1.

Wartym polecenia jest czujnik kontroli temperatury TSR-1, który współpracuje systemami powiadamiania GSM a głównie modułem Ropam BASIC. Za jego pomocą możemy poprzez wiadomości SMS kontrolować temperaturę otoczenia. Moduł prześle nam o wcześniej zaprogramowanej niskiej temp. oraz wysokiej. Za pomocą odpowiedniej komendy SMS moduł odeśle odpowiedz o aktualnie panującej temp. otoczenia.

Zakres temperaturowy tego czujnika wynosi od -55°C do +125°C, o rozdzielczości +/- 1°C. Czujnik TSR-1 charakteryzuje się zwartą, hermetyczną obudową z przewodem fabrycznym o długości 3m oraz niską ceną jak na takie możliwości. Jego zastosowanie nadaje się wszędzie tam gdzie potrzebny jest stały nadzór nad panującą temperaturą.

Czujniki zalewowe.

czujka zalania Gorlice

Czujniki zalewowe zaleca się stosować w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wycieki z instalacji wodnych. Odpowiednio zamontowana czujka pozwala skutecznie chronić oraz podjąć szybkie reakcje w razie uszkodzenia ciągów instalacji wodnych.

Po kilku sekundach kiedy woda dostanie się na wysokość zamontowanej sondy podłączonej do czujnika, czujka wysyła odpowiednie sygnały do centrali alarmowej lub modułu GSM w zależności gdzie została wcześniej podłączona i skonfigurowana.