instalacje elektryczne Gorlice

Oferujemy szeroką gamę usług elektrycznych w skład których wchodzi wykonanie od podstaw instalacji elektrycznych oraz instalacji strukturalnych i teletechnicznych również niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdego budynku.

Należy pamiętać iż każda dodatkowo wykonana instalacja niskiego napięcia wymaga dołączenia odpowiedniego projektu do całości dokumentacji danego budynku.

Wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych:

instalacje elektryczne Gorlice

  • Instalacje elektryczne.
  • Instalacje alarmowe (systemy alarmowe).
  • Instalacje RTV (radiowo-telewizyjne).
  • Instalacje domofonowe (domofony cyfrowe).
  • Instalacje internetowe (sieć LAN).
  • Instalacje CCTV (monitoring).
  • Wykonujemy również niezbędne projekty dla instalacji strukturalnych i teletechnicznych.
  • W ostatnim etapie przeprowadzamy pomiary elektryczne wykonanych instalacji.

Metody wykonania instalacji elektrycznych oraz strukturalnych.

instalacje wtynkowe Gorlice

Wykonujemy wtynkowe instalacje elektryczne oraz strukturalne. Obwody elektryczne wykonujemy przewodami YDYp o wytrzymałości 750V. Dla obwodów oświetleniowych zalecamy stosowanie 3x 1.5 natomiast dla gdniazd wtyczkowych 3x 2.5

Wtynkową instalację przedstawia rysunek obok. Jest to układ prowadzonych płaskich przewodów przybitych specjalnymi uchwytami do ściany na które nakładana jest warstwa tynku. Zastosowanie odpowiednich przewodów gwarantuje całkowitą bezawaryjność oraz funkcjonalność.

Wykonanie instalacji wtynkowej niesie za sobą najniższe koszty pod względem zakupu niezbędnych materiałów oraz robocizny.

Nawierzchniowe instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

instalacje nawierzchniowe Gorlice

Idealnym rozwiązaniem dla obiektów biurowych oraz gospodarczych takich jak sklepy czy hale produkcyjne są nawierzchniowe instalacje elektryczne w systemie kanałów kablowych.

Wykonanie takiej instalacji daje możliwość ciągłej rozbudowy poprzez dokładanie przewodów oraz montowanie gniazd 230V ale i również gniazd sieci komputerowych czy RTV.

Ostatni etap czyli pomiary elektryczne oraz sprawdzenie poprawności wykonania instalacji elektrycznej.

pomiary elektryczne Gorlice

W ostatnim etapie wykonania instalacji elektrycznej przeprowadzamy odpowiednie pomiary sprawdzające oraz oraz oględziny całości wykonania mające na celu sprawdzenie poprawności połączeń, odpowiedniego ułożenia przewodów oraz sprawdzenie instalacji pod kontem zgodności z projektem.

Pomiarów oraz oględzin instalacji wykonuje nasza komisja w składzie dwóch osób. Jej członkowie posiadają niezbędne uprawnienia elektryczne kat. E oraz D natomiast przewodniczący posiada dodatkowo uprawnienia projektowe.

Z przeprowadzonych pomiarów oraz sprawdzenia poprawności wykonania instalacji wystawiamy niezbędne protokoły pomiarowe zatwierdzone przez kierownika robót elektrotechnicznych.