Systemy powiadamiania GSM zdalne manipulowanie systemami oraz urządzeniami.

Oferujemy montaż modułów powiadamiania i sterowania GSM o rożnym zastosowaniu. Poniżej kilka ciekawych zastosowań modułów GSM.

  • Modernizacja systemu alarmowego.

Modernizacje alarmu Gorlice

  • Powiadamianie użytkownika o wykrytym alarmie przez system za pomocą połączeń głosowych oraz wiadomości SMS.
  • Możliwość zdalnego uzbrajania lub rozbrajania i kasowania alarmu poprzez komendy SMS.
  • Zdalne sterowania wyjściami systemu alarmowego za pomocą odpowiednich poleceń SMS.
  • Budowa skutecznego systemu powiadamiającego o zagrożeniach jak ogień, dym, gaz, zalanie wodą.
  • Zdalne sterowania urządzeniami elektrycznymi na zasadzie włącz/wyłącz lub włącz i wyłącz po czasie.

Zdalne sterowanie oraz zarządzanie systemem alarmowym.

modernizacja alarmów Gorlice

Moduły GSM posiadają wiele ciekawych możliwości. Oprócz powiadamiania o wykrytym alarmie przez system mamy również inne ciekawe funkcje. Poprzez zaprogramowanie odpowiednich wyjść modułu i połączeniu ich z wejściami centrali alarmowej mamy możliwość wprowadzanie zmian do systemu jak z manipulatora.

Warto wykorzystać wyjścia w module GSM do zdalnego uzbrajania systemu alarmowego za pomocą ustalonych wcześniej komend SMS. W ten sam sposób możemy rozbroić system lub skasować alarm, po czym go znów uzbroić. I to wszystko z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego którego numer został wprowadzony do systemu modułu GSM.

Skuteczny system powiadamiania o zagrożeniu.

Wykorzystując dodatkowe wejścia modułu możemy zostać powiadomieni o innych zdarzeniach w naszym domu czy biurze. Podłączając i konfigurując czujki bezpieczeństwa będziemy informowani o wykryciu groźnych gazów czy dymu. Z modułami GSM świetnie współpracują również czujki temperatur których funkcje są dokładnie opisane w dziale czujniki dymu, gazów, zalania.